ביה''ס המדעי טכנולוגי

ביה''ס המדעי טכנולוגי - ממלכתי א'

כותרת הכתבה

פרוייקט השאלת ספרים

כותרת הכתבה

מצעד הספרים

מצגת מצעד הספרים תשע"ז

כותרת הכתבה

מועצת תלמידים

הנהגת התלמידים תשע"ז - יצאה לדרך

אשכולות חשיבה

אשכולות חשיבה