יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
 
 
 
 

מטרת התקנון היא להגדיר הסכמות ונהלים המהווים את התשתית הערכית, החינוכית והלימודית של ביה"ס. הקפדה על כללי התקנון מובילה את התלמידים להצלחה מיטבית ולאווירה הולמת ונעימה בבית-הספר. ההורים הם שותפים מלאים להטמעת התקנון ונהלי בית הספר. שיתוף פעולה שלהם מהווה ציר מרכזי המטפח כבוד ואמון בין כל השותפים לעשייה החינוכית המעודד מעורבות ואחריות. בית הספר קורא לכל הבאים בשעריו לכבד את החוקים, ולהימנע מהתנהגות שאינה הולמת את ערכי ביה"ס. ערכים מצופים ונהלי התנהגות קהילת ביה"ס נוהגת בכבוד זה כלפי זה (הורים, מורים, תלמידים וכלל באי בית-הספר). נשמע להוראות הצוות החינוכי וכל עובדי בית הספר. נקפיד על הופעה נאותה בביה"ס: תלבושת אחידה, נעליים או סנדלים. בשיעורי ספורט חובה להגיע בבגדי ספורט. בחורף סמל בית הספר יופיע על שכבת הביגוד העליונה. צביעת שיער, פירסינג, לק, גופיות, כפכפים, נעלי אצבע ואיפור, מכנסונים– אסורים בהחלט! נשמור על הסביבה הבית ספרית, על רכוש ביה"ס ורכוש החברים. חל איסור על השחתת רכוש, קשקוש, לכלוך, קריעה, שבירה וכד'. חל איסור על שימוש במכשירים טכנולוגיים ובטלפונים ניידים. המכשירים יהיו כבויים בתוך התיק מרגע כניסתו של התלמיד בשער בית-הספר ועד לצאתו מבית-הספר. חל איסור על הבאת מכשירים מסוכנים: אולרים, נפצים, חפצים חדים אחרים וכדו'. נהלי התנהגות בשיעור ניכנס לכיתה מיד עם הצלצול בפתיחת יום הלימודים ולאחר הפסקות ופעילויות. נביא ציוד כנדרש לכל שיעור ושיעור. נקבל את המורה בצורה מאורגנת: כיתה נקיה ומסודרת, ישיבה מסודרת בכיתה, ציוד על השולחנות. נקבל את פני המורה בעמידה בתחילת השיעור. נקום לכבוד מנהלת ביה"ס בכניסתה לכיתה. נתנהג בצורה נאותה ונקשיב לנלמד במהלך השיעורים. נשתתף רק במתן רשות. נכין שיעורי-בית ונגיש עבודות בזמן שנקבע. נמלא את המשימות הלימודיות באופן מלא ומעמיק. נהלי נוכחות נשתתף בכל ימי הלימודים. אם נעדר מהלימודים נקפיד להביא מכתב מההורים או הרופא למחנכת הכיתה. במקרים של היעדרויות נקפיד להשלים חומר לימודי. נשתתף ונתנהג בצורה נאותה במהלך טקסים, טיולים ופעילויות בבי"ס ומחוצה לו בשעות הבוקר ואחה"צ. נצא משטח ביה"ס רק לאחר הצגת אישור בכתב. חוק טווח התגובות באי עמידה בחוק הערות חל איסור להשתמש באלימות מילולית: הצקות, השפלה, קריאה בשמות גנאי וכו' פעם ראשונה: שיחת אזהרה עם מורה. מכתב התנצלות. פעם שניה: מכתב התנצלות, השעייה לכיתה אחרת לשיעור אחד. יידוע ההורים. פעם שלישית: השעיה ליום שלם בכיתה אחרת עם עבודה, כולל מניעת הפסקות. מפגש הורים וצוות חינוכי. במקרים של אלימות מילולית חריגה הצוות שומר לעצמו את הזכות להגיב בחומרה ולהשעות את התלמיד מבית הספר. חל איסור להשתמש באלימות פיסית: חדירה למרחב אישי ללא רשות ובתוקפנות. חל איסור להשתמש באלימות רגשית וחברתית: חרם, הצצה בשירותים, פגיעה בצנעת הפרט. חל איסור על השחתת רכוש: גרפיטי, השחתת רכוש קשקוש, לכלוך, קריעה, שבירה וכד' (הן רכוש פרטי והן רכוש ביה"ס). פעם ראשונה: שיחה ותיעוד אצל המורה, יידוע ההורים. מכתב התנצלות. פעם שניה: תיעוד והרחקה ליום שלם בתוך ביה"ס עם עבודה כולל מניעת הפסקות. יידוע ההורים. פעם שלישית: תיעוד והשעיה מבית הספר עם עבודה. מפגש הורים וצוות חינוכי. במקרים של אלימות חריגה הצוות שומר לעצמו את הזכות להגיב בחומרה ולהשעות כבר לאחר המקרה הראשון. במקרה של השחתת רכוש התלמיד ישלם, יתקן או יביא חדש. נדרשת התנהגות נאותה, מכובדת ושמיעה להוראות הצוות החינוכי ועובדי ביה"ס: מנקה, אב בית, מזכירה, שומר. פעם ראשונה: השעייה מהכיתה (מספר שעות לפי חומרת המעשה) לכיתה אחרת. יידוע ההורים ומכתב התנצלות. פעם שנייה: השעייה מבית הספר עם עבודה ושיחת הורים עם הצוות החינוכי. הצוות שומר לעצמו את הזכות להגיב בהתאם לחומרת המעשה. נדרשת הופעה בתלבושת אחידה ונאותה פעם ראשונה: שיחה ותיעוד אצל המורה. פעם שניה: יידוע ההורים. מניעת הפסקה אחת. פעם שלישית: מכתב יידוע להורים. התייחסות בתעודה. בכל מקרה של הגעה ללא תלבושת, התלמיד יישלח למזכירות ויקבל תלבושת חלופית מהמאגר הקיים בבית-הספר.

 
 
מרחב כיתתי
מקצועות לימוד
חדשות
דבר המנהלת
שיר השבוע
חוזרים
חיים ברשת- גלישה נבונה
מדע וטכנולוגיה
השפה העברית
כשילד פוגש עיפרון-נושאים לכתיבה
ספרייה
במעגלי השנה
פרשת שבוע
לקראת רישום לכיתה א
צהרון
אומ"ץ בקהילה
מועצת תלמידים
חינוך גופני
ליגת השכונות
אשכולות חשיבה
זהירות בדרכים
כתבו עלינו
מצגות וסרטונים
למידה בשעת חירום
תשע"א
תשע"ב
תשעב
תשעג
תשע"ג
תשע"ד
תשעד
תשעה
תשע"ו
תשע"ז
הבוגרים שלנו
הענן החינוכי