יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
 
 
 
 

מועצת התלמידים של ביה"ס הם תלמידים, נציגי כיתות ד-ו, בעלי זיקה חברתית מפותחת, רצון ויכולת להשפיע ולתרום מעצמם לרווחת הכלל. תפקידם העיקרי הוא לייצג את חבריהם לכיתה ולשמש להם פה בד בבד עם יכולתם לראות ולפעול למען קידום של עניני ביה"ס. למעשה חברי המועצה הם "גשר אנושי" בין קהילת הילדים להנהלת ביה"ס. הנציגים במועצת התלמידים נבחרים לאחר "מסע בחירות" ובחירות דמוקרטיות שנערכות בכיתות בתחילת השנה. את המועצה מובילה המורה טלי מ.-מחנכת ו4

 
 
מרחב כיתתי
מקצועות לימוד
חדשות
דבר המנהלת
שיר השבוע
חוזרים
חיים ברשת- גלישה נבונה
מדע וטכנולוגיה
השפה העברית
כשילד פוגש עיפרון-נושאים לכתיבה
ספרייה
במעגלי השנה
פרשת שבוע
לקראת רישום לכיתה א
צהרון
אומ"ץ בקהילה
מועצת תלמידים
חינוך גופני
ליגת השכונות
אשכולות חשיבה
זהירות בדרכים
כתבו עלינו
מצגות וסרטונים
למידה בשעת חירום
תשע"א
תשע"ב
תשעב
תשעג
תשע"ג
תשע"ד
תשעד
תשעה
תשע"ו
תשע"ז
הבוגרים שלנו
הענן החינוכי