יום ד', ט’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 

משולחנה של אוריתהורי תלמידי כתות א שלום רב! שנת הלימודים החלה, והילדים מגיעים בשמחה וברצון לביה"ס, והצוות החינוכי, מרגיששהחלק הראשון של תהליך ההתאקלמות שלהם במסגרת החדשה עבר בהצלחה. יחד עם זאתהכניסה לכתה א׳ מלווה בחששות, בבלבול גדול של הילדים וגם שלנו כהורים,והילדים צריכים להתרגל וללמוד את כללי בית הספר , החלוקה וההתנהגות במרחבים השונים. מתחילת השנה היו מספר מקרים של חיכוכים בין תלמידים צעירים לבוגרים, בזמן ההפסקות למרות חלוקת מגרשים ברורה וידועה, ונוכחותם של מורים תורנים בכל ההפסקות.בית הספר מפיק את הלקחים מאירועים אלו ופועל לצמצם את המפגשים בין התלמידים הצעירים והבוגרים יותר בזמן ההפסקות. לפיכך החלטנו להפריד בין מועדי ההפסקות של תלמידי כתות א' לבין זמן ההפסקות של יתר תלמידי בית הספר, עד שנרגיש שתהליך ההסתגלות והפנמת הכללים הוטמע.אנו פועלים למען הילדים ולמען רווחתם בכל עתומזמינים אתכם לידע את הצוות בנוגע לכל עניין או קושי של הילדים כדי שנוכל להעניק מענה יסודי ומקצועי..בברכהאורית נבוןוצוות א׳

 
 
מרחב כיתתי
מקצועות לימוד
חדשות
דבר המנהלת
שיר השבוע
חוזרים
חיים ברשת- גלישה נבונה
מדע וטכנולוגיה
השפה העברית
כשילד פוגש עיפרון-נושאים לכתיבה
ספרייה
במעגלי השנה
פרשת שבוע
לקראת רישום לכיתה א
צהרון
אומ"ץ בקהילה
מועצת תלמידים
חינוך גופני
ליגת השכונות
אשכולות חשיבה
זהירות בדרכים
כתבו עלינו
מצגות וסרטונים
למידה בשעת חירום
תשע"א
תשע"ב
תשעב
תשעג
תשע"ג
תשע"ד
תשעד
תשעה
תשע"ו
תשע"ז
הבוגרים שלנו
הענן החינוכי